Bettingsider

Klageseksjon

Mange oddsspillere opplever til stadighet problemer og utfordringer i sitt forhold til en bookmaker. Kanskje har du ikke fått bonusen du har krav på, du får ikke tatt ut penger fra kontoen din eller bookmakeren har feilresultert et spill slik at din oddskupong er resultert som tapt når den faktisk er vunnet.

Det kan for eksempel være et «rebound»-spill fra en NBA-kamp som er feilresultert, de har registrert feil antall games i en tenniskamp (over/under-spill) eller det foreligger en klar feil i resultering av antall gule kort i en fotballkamp. Dette er bare noen eksempler på en utfordring du kan stå ovenfor.

Første steg

I dag har alle online spillselskaper en egen chat-funksjon. Denne funksjonen gjør at du kan kontakte bookmakeren direkte, og fremlegge din problemstilling ovenfor en kundekonsulent. Sjekk grundig at du har alt på stell, og at feilen faktisk ligger hos bookmakeren.

Ikke minst, vær høflig og saklig! Mange kan fort «miste hodet» i slike situasjoner, men så lenge du er høflig og legger frem dokumentasjon som støtter din sak, så løser det seg som oftest til ditt beste.

OddsNet kan hjelpe

Mange spillere havner likevel i en fortvilet situasjon der man føler seg maktesløs i kampen mot en spillaktør. Dessverre er det ikke alltid så lett å kommunisere med disse, og uavhengig av «problemet» man står ovenfor opplever mange at slike aktører står på sitt og ikke finner en løsning til kundens beste.

Dersom en samtale med den aktuelle bookmakeren ikke fører frem, enten via live-chat eller e-post, er det ingen grunn til å miste motet eller gi opp kampen. Det er her OddsNet kommer på banen. Vi har noen verktøy som gjør oss i stand til å hjelpe oddsspillere som opplever problemer med en bookmaker.

Vi minner dog om at vi kun har mulighet til å hjelpe deg dersom bookmakeren er en av de vi reklamerer for på vår side. Vi kan heller ikke garantere en løsning på ditt problem, men selvsagt skal vi gjøre vårt ytterste for å finne en løsning som er til ditt beste.

Vi har bedre muligheter til å hjelpe deg dersom du har registrert deg gjennom Oddsnets links.

Vi trenger følgende info

For å hjelpe deg er det en del relevant informasjon som må komme oss i hende;

  • E-post som er benyttet hos bookmakeren
  • En grundig beskrivelse av problemet/utfordringen
  • Dato og/eller bet-ID (hvis det gjelder et sportsspill)
  • Gjerne screenshots som viser problemet
  • Annen relevant informasjon/dokumentasjon som støtter din sak

E-post: [email protected]

Jo mer informasjon du kan gi oss, jo enklere blir det for oss å ta dette videre med den aktuelle bookmakeren.

OddsNet kan ikke garantere en løsning, men vi har lang fartstid i bransjen og har opparbeidet oss et stort nettverk av forbindelser og samarbeidspartnere. Med bakgrunn i dette har vi god erfaring med å løse folks problemer. Du stiller sterkere med oss i ryggen!

Kundens eget ansvar

Husk på at du som kunde har et ansvar for å sette deg godt inn i regler og vilkår som foreligger hos den aktuelle bookmakeren. I mange tilfeller viser det seg faktisk at kunden selv ikke har satt seg godt nok inn i hvilke regler som faktisk foreligger.

Vi kan heller ikke hjelpe dersom du selv, på en eller annen måte, har brutt reglementet. Det kan for eksempel være spill på noe som åpenbart var feilsatt odds, du har brutt forutsetningene for en bonus eller kanskje glemt å sende inn ID og dokumentasjon som kreves for å foreta et uttak.