V75 6,DD1 Bjerke,26/2

3 NRP tar tet,1 SHIR i rygg,frem i dødens med 7 GV som trykker seg til tet, dødens på 6 IBR.
2.utv på 5 OSO.
7-ern leder mot oppløp.
7-6-3
Kontrollert