V75 1 Jagersro,4/1

Til tet med 1 LG,9 SC i rygg.dødens på 2 DC.
2.utv på 3 EL.
1-ern leder mot oppløp,5 DS kommer fort
5-9-1
Ca 1/4 lengde