Utregning av V4 spill

Hvordan regner man en ca. utbetaling i for eksempel et V4 spill.

 

Omsetningen i spillet er: 422.700 kr.

Premiepotten for fire rett vil da bli: (422.700*0,75) = 317.002 kr.

Innsatsfordelingen på vinnerrekkene er som følger i de fire løpene: (24% – 38% – 71% og 25%)

 

Jeg vet at beregnet utbetalingen vil bli ca. 90 kr., men hvordan vil utregningen se ut for å komme fram til dette resultatet?