utbetaling

Hva er grunnen til at utbetaling kun blir 15 kroner? spillere spiller for flere hundre kroner også blir utbetalingen 15 kroner…

dette er noe planlagt at det bare skal vinnes 1 valg… men man vet ikke dette på forhånd før du skal levere bongene. dette sier litt at å spille på hest er vanskelig.