Reddington

Åpner ikke fort og får dødens som blir 2.utv 3.utv runden igjen.
Angriper på siste bortre, men har langt fre til «ludde» som vinner.Reddington var svak