Når Rorgemoen kjører hest

må verneutstyret være på plass.
I løp 2 på Leangen kjører han uryddig og mye i sikk-sak med favoritten 4 Custom Cheval. Det er ikke ulovlig.

Det som er ulovlig er at han kjører 6 Hush/Kristiansen rett i senk vel en runde før mål for å presse seg ut i 2. spor. Han får likevel beholde seieren.

Som jo er det vanlige i slike situasjoner. Det burde vært soleklar disk.
Et slikt aferdsregulerende virkemiddel ville raskt etablert en mye større trygghet for fair play til glede for både spillere og hesteeiere.

Det er et klart faktum etter min vurdering.

Men så lenge DNT, TGN og dommerne ikke forstår dette, vil uvesenet fortsette. Inntil videre uten min deltagelse.
Enkelte ting blir bare for drøyt.

jel