Mikkelborg tok kassa

En kan lese flere steder at:
Det var en eksperten-bong satt i scene av Objektservice og Anders Mikkelborg. 10 andeler av 1995 kroner delte 12 197 884 kroner pluss seksere og femmere.
Han fikk inn V5 også som ga litt over 50 tusen, men det hørtes ut som en bong som han hadde satt opp for seg selv.
Det er bare å gratulere, det er selvfølgelig nesten umulige for oss små spillere å konkurre mot disse giga systemene i et pool spill når bare et av systemene til en av eksperten koster snaue 20 000 kr.