Michelango Ås

Frem i dødens..
2.utv etterhvert.
Ikke god nok.Spill tapt
Vinner gjør nr 1.  9,5 units i pluss på Gavle.
8,8 i pluss totalt i dag