Manglende info i overskriftene

Jeg savner mer info i overskriftene på travforumet.
Når det eneste som angis er et hestenavn blir det en smule tynt. Etter min mening.
Kanskje tanken bak er å flest mulig visninger. Og det er mulig den effekten er til stede.
Men jeg slår vanligvis ikke opp.

For min egen del skulle jeg gjerne sett at opplysninger som bane, løpsnr./løpstidspunkt i tas med.
Det gjør tipset mer interessant i mine øyne, og samtidig enklere å sjekke resultatmessig.

Og jada, alt dette er opplysninger som finnes i tipset. Jeg vet.
Sammen med mange andre opplysninger.

Men det essensielle bør være med i overskriften.
Mener nå jeg.

jel