Lomin-Faxen Af Sola

3ern tar tet,1ern i rygg
Står fort mellom duellantene. 3ern er ute av d og 1ern vinner løpet med ca 1/4 lengde foran 3ern