Karamell Hill

Starter bra fra sitt tillegg, 3.utv, runder frem og overtar teten.
Leder inn mot oppløp, stikker og vinner greit