Hunkydoro Degato

Starter fint i 3.utv.
8ern tar innpå 6ern mot oppløp og blir nr 2