Felles europeisk trav-database

Nå kommer endelig en felles europeisk trav-database.

Et prosjekt som har blitt snakket om i nesten 30 år, ser nå ut til å bli en realitet – etter mange år med snakk.

I de siste årene er det imidlertid blitt arbeidet med dette prosjektet, og fra juni måned skal visstnok prosjektet sjøsettes.

I første omgang med deltagelse fra Frankrike, Sverige, Danmark og Norge.