Elegant Ima

Starter i 2.utv, runder tidlig frem i dødens, som blir 2.utv igjen.
Dødens feiler og Gundersen kan kjøre rett frem, to hester kjemper mot oppløp.Elegant Ima vinner sprettlett