Crazeman-Applejack Mile

6 AM til tet, 10 CM er sist utv. slipper til favoritten ca runden igjen.
6ern blir nr 3 og vinner duellen enkelt, vinner gjør 2.valget nr 13