10 Make More Cider

3.utv fra start.
Andriper på siste bortre, med i striden mot oppløp.
Taper vel med minst mulig margin, men topp 3 er i boks.
Vinner gjør P Untersteiner med nr 4