DD spill - del 1

Jokersystemet har lagt til noen funksjoner i DD spillet og det gir noen  nye muligheter. Noe analyser må gjøres. Hentet data fra over 1000 DD spill.
Her er tabell 1 som viser hvor mange innenfor de forskjellig rangeringene som har vunnet i DD løpene. Radene er DD-1 og kolonne er DD-2.
Tallene viser at megden DD-data sansyligvis ikke er stor nok, da flere hester som er rangert som nummer tre i spillet har vunnet i DD-2 enn andre valg. Et enda større datautvalg, hadde vist at 2 valget vinner oftere enn 3 valget i DD-2. Det er jeg ganske sikker på.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 130 66 71 45 30 24 13 16 5 6 2 1 1 2  
2 88 50 33 25 11 21 10 5 7 5 4   1 1  
3 51 31 15 18 9 18 7 5 4   1        
4 29 31 17 4 7 9   4 4           1
5 32 20 12 3 7 7 5 3   1 1        
6 19 12 8 8 5 8 4   1     1      
7 21 6 4 10 6 5 2                
8 12 6 4 2 2 1 1     1          
9 5 5 2 1 1 5   2 1            
10 1 3 1 1 2 1   1         1    
11 3 3       1   1     1        
12           1 1                
13           1     1            
14 1                            

For de som jager høy oddsere, så er det ikke ofte  summen av rangering i DD-1 og DD-2 blir 13 eller høyere. Rangering er rangeringen i DD-spillet. På den andre siden så er summen av rangeringen lik 6 eller lavere ,og det er ikke overaskende, som går igjen.