V75 6,DD1 Bjerke,8/1

Til tet med 1 LT,5 DB i dødens,rygg på 9 RL,8 GR frem i dødens.
3.utv på 3 AD.
1-ern leder mot oppløp,10 HW kommer fort i lag me 11 GB.
10-11-5
Enkelt