V75 6,DD1 Bjerke,5/2

Nr 2 og 8 strøket.
Til tet med 5 OR,4 CS i rygg,tredje innv på 7 Likeit Or Leaveeit,dødens på 3 DP.
2,utv på 9 NÅ
5-ern leder mot oppløp
5-9-6
Ca en lengde(siste valg)
7 ern pungterte,kjørte innvendig og gikk fulltanket i mål(neste gang hest)