V75 6,DD1 Bjerke,29/1

Nr 8 strøket.
3 FM til tet,7 LL presser seg til tet,3 FM ut igjen,1 MHR i rygg.
7-ern leder mot oppløp,5 MF går godt og overtar.
5-11-7
Ca en lengde