V75 6,DD1 Bjerke,22/1

5 SAD tar tet,6 HK overtar,3 MÅ overtar fra den,7 URA frem i dødens
3-ern leder mot oppløp,2 GB kommer fortest.
2-3-10
Nesten en lengde