V75 1 Bjerke, 1972

Nr 1 strøket.
7 PA tar tet,rygg på 2 Talomen Ø.K.,3 BS frem i dødens.
2.utv på 4 MJ,3.utv på 8 Talent Ø.K.
7-ern leder mot oppløp,3-ern henger seg på og kobler grepet.
3-7-2
Ca 1/2 lengde
7-ern må ha blii diskvalifisert.Ble
7-2-6