Toreador

Åpner sist utvendig,går ganske fort,men så går en hest i veien,angriper mot oppløp.
Speeder inn til sikker seier 🙂