Steinfaks

Blant de siste fra start.Med i sporene bak 7 Ådene Odin, men feiler
12 Tangen Haap vant