Sprett Odin-Stymne Fyr

6ern bommer starten, kjøres frem i dødens.8 ern i 4.utv.
3 Kos Odin vinner.
Spill tapt