Rikstoto innfører posisjoneringssystem

ENDELIG

Rikstoto innfører posisjoneringssystem på Bjerke fra januar

 

Utdrag fra pressemeldingen:

Som et videre ledd i utviklingen av Rikstotos kundeopplevelse har vi besluttet å gjøre ytterligere tiltak. Fra 13. januar 2021 vil vi implementere posisjoneringsgrafikk på Bjerke sine løpsdager. Rikstoto gjør denne investeringen på landets hovedbane i forbindelse med innføringen av V86 og for å gi en bedre brukeropplevelse til alle kunder.

Et nytt posisjoneringssystem, som gir grunnlag for tv-grafikken, vil fram mot nyttår bli testet ut under Bjerke sine løpsdager. Målsetningen er å ha dette synlig i sendingen fra den 13. januar neste år til den første felles V86-omgang sammen med Sverige. Det systemet Rikstoto skal innføre er et Generasjon 2 system i forhold til innhenting av data fra hestens posisjoner i banen altså en helt ny måte å hente inn dataene. Visuelt vil det fremstå slik man kjenner det fra de svenske sendingene med posisjoneringsgrafikk.