Rikstoto i krise

Rikstoto er bankerott det sier NR-direktør Camilla Garmann i  en mail der hun orienterer om Rikstotos økonomiske tilstand.

Se mail fra NR-direktør C. Garmann

https://tgn.no/artikkel/koronakrisen-har-gitt-oss-store-problemer/