Queer Fish

3 innv fra start, blir 2.utv.
Angriper mot oppløp, overtar og vinner enkelt