Planer omkring N.R. framtid

Anbefaler  alle å se intervjuet Glenn Olstad har med Camilla Garmann (Adm. Direktør i N.R.) og Silvija Seres (Styrelder i N.R.).
Her er det noen spennende tanker og planer omkring Rikstotos framtid.

https://youtu.be/WkS6goWSaxc/