Konkurser i travsporten?

Jeg er bekymret for travsporten dersom denne epedimien drar i langdrag.

Særlig vil hesteiere og catch drivere slite uten inntekt.  Mange hesteeierne er ikke registrert som selvstendige næringsdrivende og blir neppe prioritert av Nav og myndigheter. Kuskene kan muligens få hjelp fra NAV. De fleste er sannsynligvis registrert som næringsdrivende og burde komme inn under NAV-paraplyen.

Trenerne er bedre stilt i første omgang, men blir stansen langvarig vil man merke tilgangen på jobber. Trenere og kusker kan heller ikke reise til Sverige. Malmin meldte forfall til gårsdagens Färjestad omgang. Dersom noen faller fra, vil man etterhvert merke dominoeffekten og frafallet kan da bli merkbart for travsporten.