Feil på sending

Feil på bilde på dagens TV sending. Heller ingen lyd.

Dette burde ikke skje i året 2020.

Dårlig reklame for Rikstoto.

PS. Sendingen på ATG er OK