Eldorado B.

Blir overflydd av nr 5, så ryggleder, får sjansen, men er ikke god nok, nr 5 vinner