C Nu Gilbak og Jeskte Beemd

C Nu Gilbak gjorde noe så sjeldent som å galoppere.
Jeskte Beemd vinner knepent fra dødens(2.73 hos ATG)