Betfair - uttak

Er det mulig å ta ut penger fra Betfair via bankoverførsel ? Eventuelt hvordan gjør man det.