Alm Elden-Skaffer Mario

7ern er som forventet best ut og kjøres frem i dødens, som blir 2.utv,6ern i 4.utv.
Alm Elden får et perfekt løp og angriper mot oppløp, vinner løpet, 6ern kommer fort til slutt, men har ingen sjans å ta igjen 7ern