Abrakadabra-Zimmer Grif

1ern får ryggleder, 9ern 3.innvendig.
Både 1 og 9 har alt igjen, men begge er bom fast.1 Zimmer Grif får sen åpning og spurter inn til annen, slo 9 Abrakadabra ganske enkelt, den ble nr 3, nr 11 vant