3 Opalis

Tar tet, slipper til nr 6 og får ryggleder.
Har åpning mot siste sving, men er svak