Tidligere sesonger

Sesong #47

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon

Sesong #46

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon

Sesong #45

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon

Sesong #44

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon

Sesong #43

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon

Sesong #42

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon

Sesong #41

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C

Sesong #40

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #39

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #38

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C

Sesong #37

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C

Sesong #36

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C

Sesong #35

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #34

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #33

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #32

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #31

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E

Sesong #30

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E
2. divisjon F

Sesong #29

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E

Sesong #28

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E

Sesong #27

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E

Sesong #26

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #25

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #24

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #23

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D

Sesong #22

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E

Sesong #21

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E

Sesong #20

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E
2. divisjon F

Sesong #19

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
1. divisjon C
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
2. divisjon E
2. divisjon F

Sesong #18

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D

Sesong #17

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E

Sesong #16

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E

Sesong #15

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D

Sesong #14

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F

Sesong #13

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F

Sesong #12

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G

Sesong #11

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G
3. divisjon H

Sesong #10

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F

Sesong #9

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F

Sesong #8

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F

Sesong #7

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G
3. divisjon H

Sesong #6

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D

Sesong #5

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D

Sesong #4

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G
3. divisjon H

Sesong #3

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G
3. divisjon H

Sesong #2

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G
3. divisjon H

Sesong #1

Oddstoppscorerliste

Eliteserien
1. divisjon A
1. divisjon B
2. divisjon A
2. divisjon B
2. divisjon C
2. divisjon D
3. divisjon A
3. divisjon B
3. divisjon C
3. divisjon D
3. divisjon E
3. divisjon F
3. divisjon G
3. divisjon H