Denne siden krever javascript
Bookmakere ->>>|10Bet|22Bet|888sport|Bet365|Betsafe|Betsson|Casino Winner|ComeOn|Guts|NordicBet|PinnacleSports|Rizk|Unibet|Casino Topplisten
DISKUSJONSFORA

Matchanalysfaktorer (av Roland Nilsson, 2001)1. Inledning

När vi spelar och gör analyser av matcher eller andra spelobjekt, tänker vi kanske inte medvetet på alla de faktorer vi egentligen utnyttjar oss av. Och kanske inte heller på alla vi skulle kunna utnyttja oss av. I praktiken så har vi naturligtvis inte alltid den tid och de möjligheter vi skulle vilja ha för att få analyserat alla faktorer vi skulle vilja, men det kan ändå vara en fördel att ha någorlunda tänkt över vilka faktorer vi i slutändan sätter vår tillit till. Intuitionen eller fingertoppskänslan kan naturligtvis vara bra att ha men om man benar lite i dessa begrepp så tror jag nog att detta ofta är ett utslag för att man inte är helt medveten om vilka faktorer det är man egentligen utnyttjar. Med lite mer klarhet över vad man lägger i bessa begrepp så kan man kanske också bättre inse när man skall lita på intuitionen och när man inte skall göra det.

I detta försök att beskriva de faktorer som är aktuella att använda sig av i sin spelanalys har jag tagit utgångspunkt i fotboll, men mycket är antagligen giltigt även för andra lagsporter som ishockey och handboll. Däremot har jag inte tagit med faktorer som är specifika för individuella sporter, motorsport, djursporter mm.

Denna beskrivning avser bara själva matchanalysen, dvs hur man värderar styrkeförhållandet mellan två lag. Hur man förhåller sig med eventuella spel, insatser mm och de faktorer som påverkar dessa val, beskrivs inte här.

Med termen matchanalysfaktor avser jag alla de faktorer som man på något sätt kan och/eller bör utnyttja för att analysera ett potentiellt spelobjekt. Eller för att säga det på ett annat sätt: Alla faktorer man kan utnyttja för att sätta procentsatser på ett tänkbart spelobjekt.2. Hur gör man en matchanalys?

I nästa kapitel har jag gjort en översikt över en del av de faktorer som kan vara värda att använda när man gör en analys av en match. Trots att jag tagit med kanske ett trettiotal olika faktorer, så har jag alldeles säkert missat några. Men hursomhelst så finns det i alla fall en god utgångspunkt för de allra flesta.

Men hur använder man sig av alla dessa faktorer?

Egentligen hade jag, när jag började skriva detta, inte tänkt att ge mig in på Hur-frågan alls. Men med tanke på att jag nu lämnat er här med en röra av alla dessa faktorer så vill jag i alla fall ge några få råd på vägen (väl medveten om att de allra flesta har sitt eget väl fungerande sätt att hantera sina faktorer).
 • Försök göra analysen innan du har oddsen tillhands. Om man har möjlighet så har man flera fördelar att vinna på detta. För det första så påverkas inte dina bedömningar av oddsen. För det andra så är du beredd att kasta dig på goda spelobjekt direkt när de dyker upp. På så vis kan du också ofta förhindra att komma i situationer av att du kastar in spel utan at ha värderat dem ordentligt.
 • Koncentrera dig på ett fåtal matcher. Efter hand så lär man sig någorlunda vilka objekt som kan bli intressanta redan på förhand.
 • När du börjar med själva analysen kan det vara en fördel att först se lite på de faktorer som inte har något med de enskilda lagen att göra och på så sätt skaffa sig en ram för sin analys. Om du inte vet så mycket om den aktuella serien, se lite på de faktorer som beskrivs under Turneringsprofil. Tänk även lite på detta med säsongsfaktorer (under övriga faktorer).
 • Glöm aldrig motståndarna. När man analyserar en match så är det ofta lätt att stirra sig blind på det ena laget. Detta gäller särskilt när man har något lag som följer speciellt noga (ett lag som är i en formsvacka eller ett lag som är på väg uppåt).
 • Prioritera och väg samman dina bedömningar av de faktorer du vill ta med och som du har tillgång till. Gör helst en procent-uppskattning av de olika alternativen, 1X2 (HUB på norsk). Spara gärna dessa procentuella bedömningar för att efteråt kunna följa upp resultatet.
 • Vilka faktorer är det då som är viktigast? Och i vilken ordning skall man prioritera sina faktorer? Dessa frågor finns det naturligtvis inte något givet svar på. Det är ju också i stor grad avhängigt av vilka möjligheter man har för att få tag på den information vi behöver (de olika faktorerna) och vilket sätt vi vill spela på. Vissa spelare går i första hand på tabelluppgifter, andra satsar mer energi på att få information om skador och hur motiverade lagen är. Är det någon grupp av faktorer som man aldrig kan utelämna så är det resultat. Den kan man normalt ha som sin grundsten i sin vidare analys och t ex jämföra ett lags resultat i förhållande till dess kapacitet, laget skadeläge osv.


3. Beskrivning av faktorer

Eftersom antalet möjliga faktorer är många har jag valt att dela in faktorerna i några huvudgrupper som var för sig innehåller ett antal. Dessa huvudgrupper har jag använt mig av:
 • Resultat
 • Kapacitet
 • Psykologi
 • Otillgänglighet
 • Turneringsprofil
 • Lag- relationer
 • Övriga faktorer


4. Resultat

Med resultat avser jag de resultat som ett lag gjort den senaste säsongen, den senaste perioden etc. De faktorer som speglar ett lags resultat kan delas in i följande faktorer:
 • Tabellposition
 • Form-statistik (vunna, oavgjorda och förlorade på sista X matcher)*
 • Formkurva (resultatkurva på de senaste matcherna) *
 • Hemma/borta-resultat
 • Resultat i förhållande till motstånd
 • Övriga resultatfaktorer
* Jag har valt att dela upp form-begreppet i dessa båda delar för att tydliggöra behovet av att se på både på kurvan och resultaten på X sista matcherna.

Ett lags tabellposition säger naturligtvis en del om vad laget har presterat under den aktuella säsongen. Men detta är en faktor som man normalt skall vara väldigt försiktig så att den inte överutnyttjas. Framför allt så bör man i förhållande till tabellposition se på alla de andra resultatfaktorerna för att få en tillräckligt god bild av lagets resultat. Att ett lag ligger på fjärde plats i en serie med 24 lag kan ju verka bra, men om lagets form-statistik är dålig, t ex 2-0-4 på de senaste 6 matcherna, så ändras genast bilden av lagets resultat. Men då kanske vi vänder på det hela igen när vi ser på formkurvan att laget faktiskt ar vunnit de två senaste matcherna (FFFFVV). Så ser vi till slut att vinsterna kommit mot de två bottenlagen(resultat i förhållande till motstånd) på hemmaplan (hemma/borta) och på så sätt har bilden återigen förändrats något.

Med övriga resultat-faktorer tänker jag närmast på faktorer av typen:
 • Har spelat bra mot bra motstånd
 • Har släppt in få mål
 • Har varit ojämna


5. Kapacitet

Om vi ser på ett lags kapacitet så hänger ju ofta den väl samman med resultaten, men av och till så har man kanske kunskap om att ett visst lag har mer kapacitet eller att laget spelat över sin förmåga. De faktorer som berör kapacitet är bland annat dessa:
 • Spelartrupp
 • Tidigare års resultat
 • Hemma/borta
 • Klubbkultur (historia, ekonomi, supporterstöd etc)
 • Potential
 • Övriga kapacitetsfaktorer
Ett lags kapacitet bedöms bland annat med utgångspunkt från dess spelartrupp. I denna bedömning bör man då ta hänsyn till både huvud-elvans kapacitet, centrala spelare, bra målskyttar och bredden på truppen. Bredden på truppen blir naturligtvis mest viktig i förhållande till skador och andra frånvaroproblem (beskrivs under Otillgänglighet). En annan faktor som kan belysa ett lags kapacitet är tidigare års resultat. De flesta av topplagen i en serie är normalt med och slåss i toppen under flera år, så det kan finnas ett värde i att studera föregående säsongers resultat. Ett lags normala kapacitet hemma/borta kan också vara en helt annan än den som laget visat upp hittills under den aktuella säsongen. Klubbkulturen är kanske inte någon av de stora faktorerna, men kan kanske av och till hjälpa till att väga ett spelobjekt åt ena eller andra hållet. Ett lags potential kan däremot vara av stor betydelse att väga in. Om man vet att ett lags resultat inte har motsvarat det laget egentligen kan prestera, kan detta vara något att ta med i vågskålen. Om man i tillägg vet att laget spelat bra utan att ta så många poäng kan detta också vara en indikation på att poängen snart kommer. När det gäller ett lags potential, så finns också skäl att vara lite försiktig. Det kan ofta vara lätt att överskatta storlagens potential i förhållande till de mindre kända lagen. Detta gäller ju framför allt i serier och turneringar som håller någorlunda jämn standard. Övriga kapacitetsfaktorer kan i stort sett jämföras med motsvarande faktorer under resultat;
 • Spelar bra mot bra motstånd
 • Släpper ofta in få mål
 • Är ojämna


6. Psykologi

Den tredje gruppen som jag valt att ta med handlar om psykologi. Där har vi bland annat följande faktorer att förhålla oss till:
 • Medgång/motgång
 • Motivation/en matchs betydelse
 • Underskattning
 • Lagpsykologi
Att ett lag påverkas av medgång eller motgång är ju ganska självklart. Desto svårare är det naturligtvis att avgöra hur laget påverkas. När ett lag är inne i en motgångsfas gäller det att försöka se vad som skulle kunna påverka att det är dags för en vändning. En del i en sådan analys är ju att se lite på lagpsykologin. Det jag avser med detta begrepp är hur pass starkt laget är rent psykologiskt. Är laget ett typiskt medgångslag eller är det ett lag som är starkt nog att snabbt komma över en motgång. Hur snabbt ett lag vänder en motgång har ju naturligtvis inte bara med psykologi att göra. Andra faktorer som t ex lagets kapacitet spelar naturligtvis en stor roll här också. En interessant aspekt av temat medgång/motgång är detta med nykomlingars säsongsinledning. Det är inte alltför ovanligt att ett nykomlingslag inleder säsongen i en rasande fart och ofta är uppe och bland topplagen i flera omgångar. Vissa nykomlingslag klara av att hantera denna situation av inledande medgång, men det är också många som får en ordentlig downperiod efter en inledande medgångsperiod. Om ett lag klarar denna omställning eller inte hänger dels på lagets kapacitet förstås, men i stor grad också på hur mentalt förberett laget är på att de tyngre dagarna kommer. På motsvarande sätt kan man också ofta se att starkare lag ofta har en tendens att kunna bli starkare ju längre säsongen lider. De kan ofta tåla en svag inledning eller en period av motgång.

Nästa faktor, motivation, är ofta en av de viktigare faktorerna. Motivation kan inte överbrygga alltför stor kapacitetsskillnad, men i matcher med relativt jämnt styrkeförhållande kan motivationen ofta vara det som fäller avgörande. Typiska exempel på detta kan vi se i samband med säsongsavslutningar där det ena laget har mer att spela för eller när ett lag är involverat i viktigare matcher före eller efter den aktuella matchen (till exempel Champions League-spel). Om man jämför ishockey och fotboll kan det i vissa fall verka som om motivationen har större betydelse i ishockey än i fotboll. Jag tänker då på att det oftare verkar förekomma sensationer i ishockey (i någorlunda jämna serier) än i fotboll. Men, om min hypotes stämmer, så kan detta kanske snarare vara ett utslag av att det är så tätt mellan matcherna i de flesta hockey-serierna att det är lätt hänt att ena laget (eller bägge) spelar utan gnista.

Underskattningär naturligtvis något som förekommer, men kan nog vara svårt att få tag på. Detta är en faktor som man kan ha med i bakhuvudet när man är ute efter sensations-spel, men också som en varningsklocka när man letar efter bankers.

7. Otillgänglighet

Den grupp av faktorer som jag valt att kalla otillgänglighet kan kort och gott beskrivas som ett kapacitetssidans aktuella minuskonto, dvs vad är det av lagets normala kapacitet som man i den aktuella matchen inte har tillgång till. De faktorer jag valt att föra upp här är:
 • Skador
 • Avstängningar
 • Spelare som står över
 • Slitenhet
 • Konkurrerande aktiviteter
I vilken grad ett lag påverkas av skador, avstängningar ellerspelare som står över är naturligtvis beroende av flera faktorer; dels vad som finns av reserver (och hur hungriga dessa är) att tillgå och dels vilka spelare som är borta. Man skall inte heller bortse från att det kan finnas faktorer som kan uppväga förlusterna och ibland till och med skapa en plus-situation, dvs att det var en fördel för laget att spela utan de aktuella spelarna. En liknande typ av psykologiska effekter kan ju ofta ses när ett lag plötsligt börjar spela bättre när de får en spelare utvisad (många kommer kanske ihåg Slovenien-Jugoslavien-matchen i EM i Belgien/Holland). Oftast är det lagen som normalt slåss i toppen av en serie som har de starkaste trupperna och på så sätt är mindre känsliga för skador och avstängningar. Normalt ger detta mer utslag ju längre säsongen lider.

De nästföljande två faktorerna, slitenhet och konkurrerande aktiviteter, hänger ju ofta samman. Lag med flera slitna spelare har ofta flera parallella turneringar som de är involverade i, t ex både den nationella serien, den nationella cupen och någon av de europeiska turneringarna. För lag med breda trupper, fungerar detta naturligtvis bättre eftersom de också har ett behov att lufta sina reserver som ofta är spelare med väldigt hög kapacitet. För lag som inte har mycket skador och/eller en smal trupp kan flera turneringar ofta slita väl mycket på huvud-elvan. När man skall värdera hur ett lag påverkas av två eller flera matcher samma vecka (detta gäller ju i första hand fotboll) så är naturligtvis spelarturppens beskaffenhet och den aktuella skadesituationen väldigt interessant.

8. Turneringsprofil

En annan grupp av faktorer som det kan löna sig att tänka lite på är den aktuella turneringens profil. Jag tänker då på faktorer som dessa:
 • Teckenfördelning
 • Svängnings-frekvens
 • Styrkeförhållande mellan topp/botten
Vissa serier har en högre grad av oavgjorda matcher än andra och hemmaplan-fördelen skiljer sig ofta från land till land (och mellan olika serier). Så att studera en series teckenfördelning kan löna sig innan man t ex börjar satsa alltför mycket på bortasegrar. I vissa serier sker svängningar för olika lag väldigt snabbt, medan andra serier präglas av långa, utdragna formkurvor. Jag har här valt att kalla detta för svängnings-frekvens. För oss spelare är det väsentligt att ha kännedom om hur täta svängingar det är i en serie. Det är inte helt lätt att få fram denna typ av uppgifter, men man när man följt en viss serie ett tag får man ofta en känsla för hur frekvent resultaten svänger. Att se på styrkeförhållandena mellan topp och botten i en serie kan också visa sig betydelsefullt. Sannolikheten att ett bottenlag i t ex den spanska förstadivisionen skall kunna slå ett av topplagen på hemmaplan är relativt hög om man jämför med motsvarande möjlighet att bottenlaget i belgiska ligan skall slå Club Brugge eller Anderlecht. Om vi går in på andra serier så kan vi hitta exempel där skillnaden mellan topp och botten är än större (t ex norsk ishockey eller svensk division 2-fotboll). I just spanska ligan kan det ofta finnas möjligheter till skapliga odds på hemmaseger på grund av att kända lag ofta får lite högre favoritskap på bortaplan än de egentligen förtjänar.

9. Lag-relationer

Att se närmare på vilka eventuella relationer som finns mellan två lag kan visa sig betydelsefullt. Att t ex missa att en viss match är ett derby kan bli ödesdigert. De faktorer jag valt att ta upp här är följande:
 • Derby
 • Historik
 • Relationer mellan lagen
Ett derby, antingen lokalt eller regionalt, innehåller ofta andra värden än en vanlig match. Generellt gäller det kanske mest att vara försiktig med lågoddsare av derbykaraktär; en lillebror ger ofta järnet för att ta storebrors skalp. Även matcher av klassisk karaktär kan vara på plats att syna på samma sätt som ett derby även om lagen kommer från olika delar av landet. Att se på de båda lagens tidigare inbördes matcher (historiken) kan också ge värdefulla uppgifter. Men det finns också skäl att inte övervärdera historiska resultat, framförallt om kapacitetsskillnaden mellan lagen ökat. Om man har tillgång till uppgifter om andra relationer mellan lagen, t ex i form av att spelare eller tränare gått mellan klubbarna, så kan man försöka baka in det sin helhetsbild av den aktuella matchen.

10. Övriga faktorer

Det kan finnas en del andra, större eller mindre, faktorer som kan påverka det ena eller andra laget på något sätt;
 • Säsongsfaktorer
 • Matchfaktorer
 • Tränarbyte
 • Vändnings-potential
När på säsongen en match spelas kan ofta vara avgörande för lagens inställning till matchen (säsongsfaktorer). Speciellt bör man vara vaksam när det gäller matcher i anslutning till sereiestart eller serieslut, men även matcher efter ett uppehåll kan få en oväntad prägel (ett lag som varit i form före uppehållet kan plötsligt ha tappat sin form). Det är också vanligt att nykomlingar gör bra resultat i inledningen av en serie, men att det lätt kommer en reaktion efter fem, sex matcher. I slutet av en säsong gäller det att vara uppmärksam på motivationsspel; vilka lag är det som har något viktigt att spela för de sista omgånagrna.

Faktorer i direkt anslutning till matchen, matchdagen, matchplatsen man i vissa fall vara betydelsefulla (matchfaktorer). Det kan t ex röra sig om en vattensjuk plan eller ett bortalag som måste resa med tåg i åtta timmar för att det är flygstrejk.

Vid ett tränarbyte kan det ofta komma en direkt (oftast positiv eftersom skälet till bytet normalt varit att det gått dåligt för laget) reaktion. Detta kan ofta vara användbart om man vill spela på lite mer chansartade objekt till något högre odds. Men kom ihåg att inte övervärdera denna faktor, det är ju trots allt fråga om en chansning.

Vändning-potential är egentligen inte någon riktig faktor, men jag har ändå valt att ta upp den här. Återkommer till varför längre ned, men först en beskrivning av vad jag menar med begreppet. Med vändnings-potential menar jag den sannolikhet eller möjlighet det kan finnas för ett trendbrott (en vändning) för ett lag som är inne i en med- eller motgångsfas. Det är dags för en förlust nu eller dom måste vinna snart är kommentarer som man ofta kan höra när et lag varit inne i sådana faser. Och anledningen till att jag tar upp detta som en egen faktor är faktiskt snarast för att hänga ut en liten varnings-flagga här. Jo, använd gärna vändnings-faktorn, men jag tror sällan att denna faktor håller för sig själv. Här tror jag att det är ungefär som jag beskrev kring detta med intuition; vändnings-potentialen består troligen av en del underliggande faktorer. Det kan vara att laget med många segrar börjat bli lite segermätta, att de börjar underskatta motståndarna eller att de hamnat i en fas av falsk säkerhet.